یکی از خصلت های بنیان "عشق" این است که به معشوق اعتماد کند و در ذهن خود او را قضاوت نکند. زیرا قائدهء عشق، توکل و اعتماد است. اگر به معشوق اعتماد و توکل نمی کنیم، آن را نباید عشق بنامیم. عشق چنان باشکوه و باعظمت و پرقدرت است که راهی جز اعتماد بر او نداریم. عشق و اعتماد از هم گسست ناپذیر هستند. اما بعضی از افراد عشق را تحقیر می کنند و این به خاطر این است که عشق را نمی شناسند و اگر عشق را نشناسیم، پیوسته با نفس خود درگیر خواهیم شد.

تقریباً عشق یعنی اعتماد و اعتماد هم یعنی عشق،،،

اگر ما به خداوند اعتقاد داشته باشیم اما به او اعتماد نداشته باشیم، در واقع به خدایی باور داریم که توهم ذهنی است. زیرا خدایی که نتوانسته باشد اعتماد ما را جلب کند، خدای تقلبی است!

بعضی اوقات هم قوهء "اعتماد" در بعضی از افراد دچار اختلال می شود. انسانی که اعتماد خود را از دست بدهد، زندگی برایش تقریباً جهنم می شود.

اما واقعاً "اعتماد" یعنی چه؟

اعتماد این نیست که اگر دیگران خارج از انتظارات ما عمل نکنند، آنگاه ما به دیگران اعتماد کنیم. این اعتماد نیست و مخصوصاً هنر نیست!

اعتماد واقعی این است که معشوق هرکاری انجام داد، ولو بر خلاف عادت و پسند و نفع من واقع گردد، به ذات آن عمل اعتماد داشته باشم، هرچند که نتیجهء آن عمل در ظاهر به نفع نفس من نباشد!

انسان هدف گرای نفسانی، همیشه در پی نتیجه های ملموس است. به همین خاطر روح اعتماد ندارد. و چون روح اعتماد ندارد، عظمت و شکوه اعتماد را حس نمی کند.


http://www.wurqun.blogfa.com/


طبقه بندی: عشق عرفانی،  سخن آموزنده، 
برچسب ها: عشق، اعتماد، معشوق، اعتمادو معشوق، عشق و عاشق و معشوق، عشق به خدا، روح زندگی،  

تاریخ : پنجشنبه 9 مرداد 1393 | 06:48 ب.ظ | نویسنده : سما آبی | نظرات
یکی از خصلت های بنیان "عشق" این است که به معشوق اعتماد کند و در ذهن خود او را قضاوت نکند. زیرا قائدهء عشق، توکل و اعتماد است. اگر به معشوق اعتماد و توکل نمی کنیم، آن را نباید عشق بنامیم. عشق چنان باشکوه و باعظمت و پرقدرت است که راهی جز اعتماد بر او نداریم. عشق و اعتماد از هم گسست ناپذیر هستند. اما بعضی از افراد عشق را تحقیر می کنند و این به خاطر این است که عشق را نمی شناسند و اگر عشق را نشناسیم، پیوسته با نفس خود درگیر خواهیم شد.

تقریباً عشق یعنی اعتماد و اعتماد هم یعنی عشق،،،

اگر ما به خداوند اعتقاد داشته باشیم اما به او اعتماد نداشته باشیم، در واقع به خدایی باور داریم که توهم ذهنی است. زیرا خدایی که نتوانسته باشد اعتماد ما را جلب کند، خدای تقلبی است!

بعضی اوقات هم قوهء "اعتماد" در بعضی از افراد دچار اختلال می شود. انسانی که اعتماد خود را از دست بدهد، زندگی برایش تقریباً جهنم می شود.

اما واقعاً "اعتماد" یعنی چه؟

اعتماد این نیست که اگر دیگران خارج از انتظارات ما عمل نکنند، آنگاه ما به دیگران اعتماد کنیم. این اعتماد نیست و مخصوصاً هنر نیست!

اعتماد واقعی این است که معشوق هرکاری انجام داد، ولو بر خلاف عادت و پسند و نفع من واقع گردد، به ذات آن عمل اعتماد داشته باشم، هرچند که نتیجهء آن عمل در ظاهر به نفع نفس من نباشد!

انسان هدف گرای نفسانی، همیشه در پی نتیجه های ملموس است. به همین خاطر روح اعتماد ندارد. و چون روح اعتماد ندارد، عظمت و شکوه اعتماد را حس نمی کند.http://www.wurqun.blogfa.com


برچسب ها: اعتماد، عشق، معشوق، توکل، عشق خدا، عشق و عاشق و معشوق، عشق و اعتماد،  

تاریخ : سه شنبه 19 آذر 1392 | 02:39 ب.ظ | نویسنده : سما آبی | نظرات
بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد ..

بدون احترام عشقی وجود ندارد ..

بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد ..

برچسب ها: عشق، گفتگو، رابطه، دلیلی برای ادامه، سخن، اعتماد،  

تاریخ : چهارشنبه 6 آذر 1392 | 10:38 ب.ظ | نویسنده : سما آبی | نظرات
انواع بسیاری از روابط ملاطفت آمیز وجود دارد: عشق والدین به فرزندان، محبت و عطوفتی که دوستان خوب نیست به یکدیگر دارند و عشق رمانتیک. عشق رمانتیک توجه زیادی را از سوی جامعه به طور اعم، و از سوی پژوهشگران بطور اخص به خود جلب کرده است.

تجربه‌های رایج و مشترک در عشق

ز.روبین یکی از نخستین روان شناسانی که به بررسی عشق پرداخته‌اند، از 200 دانشجو خواست با پاسخ دادن به جملات یک پرسشنامه گسترده تجربه خود را توصیف کنند. او دریات که تجربه عشق ظاهرا در بردارنده چهار ویژگی اصلی است.
- افراد عاشق خود را نیازمند یکدیگر می‌دانند. در هنگام تنهایی، نخستین فکری که به ذهن آنها خطور می‌کند یافتن طرف مقابل است.
- آنها علاقه مندی و دغدغه خاطر را تجربه می‌کنند، یعنی میل به انجام کاری برای یکدیگر.
- آنها احساس اعتماد می‌کنند. آنها معتقدند که می‌توانند با امنیت مطالب خود را به یکدیگر بگویند.
- این اعتماد ظاهرا بخوبی ایجاد شده است، چرا که افراد عاشق تحمل خطاهای طرف مقابل دارند.
افراد عاشق این ویژگیها را در عمل نشان می‌دهند. روبین دریافت کسانی که خود را عاشق توصیف می‌کنند، نسبت به سایر زوجهای زمان بیشتری به چشمان یکدیگر نگاه می‌کنند. سوونسون گزارش کرد که افراد عاشق، عشق خود را این گونه نشان می‌دهند:
- ابراز محبت کلامی و جسمانی.
- تبادل پاداش و انجام کارهایی برای یکدیگر.
- حمایت عاطفی و اخلاقی از یکدیگر.
- صبور و شکیبا بودن نسبت به رفتارهای کمتر خوشایند طرف مقابل.

موارد متفاوت تجربه عشق

اشتباه است اگر چنین فکر کنیم که همه انسانها عشق را به یک شیوه می‌کنند. برخی عشق را به عنوان پدیده‌ای سریعا متغیر و پر راز و رمز و عده‌ای دیگر نیز آنرا به عنوان چیزی ظریف و عقلاین تجربه می‌کنند. افرادی که معتقدند اختیار سرنوشتشان در دست خودشان است، کمتر احتمال می‌رود که خودشان را به عنوان کسی در نظر بگیرید که "به دام" عشق افتاده است و یا آن که عشق را به مشابه چیزی متغییر و پر راز و رمز ببینند. در این میان تفاوتهای جنسیتی نیز وجود دارد.
محققین گزارش کردند که مردان ساده‌تر از زنان، عاشق می‌شوند و زنها ساده‌تر از مردان فارغ. بر اساس این تحقیق مردان در مقایسه با زنان در مقیاسهای عشق احساساتی نمره بالایی می‌آورند و زنان در جفت گزینی خود بیشتر از مردان احتیاط به خرج می‌دهند. علاوه بر این، تفاوتهای فرهنگی نیز در مورد مفهوم عشق وجود دارد. با اینکه آمریکاییها علاقه مندی و دغدغه خاطر را بخش بسیار با اهمیتی از عشق محسوب می‌کنند اما مردمان سایر کشورها اهمیت کمتری برای آن قایل‌اند.

انواع عشق

به نظر جی. ا.لی یونانیها بین سنخهای مختلف عشق فرق قائل بوده‌اند، به نظر آنها چندین نوع عشق وجود دارد:
- عشق شهوانی: بر اساس جاذبه جسمانی بوده و ویژگی آن اشتیاق شدید به خود فاش سازی سریع و صمیمیت جنسی است.
- عشق دوستانه: به آهستگی و در اثر دوستیهای قلبی ایجاد می‌شود.
- عشق بازیگر و دمدمی: ویژگی افرادی است که می‌توانند به سادگی از یک رابطه به سراغ رابطه‌ای دیگر بروند، یا همزمان و بیش از یک رابطه وارد شوند.
- خود باختگی: نوعی عشق خود باخته، ایثارگر، عمقا دلسوزانه است.باشگاه اندیشهبرچسب ها: عشق و علاقه، عشق، عشقهای رومانتیک، تنهایی، اعتماد، حمایت عاطفی، انواع عشق،  

تاریخ : چهارشنبه 29 آبان 1392 | 12:17 ق.ظ | نویسنده : سما آبی | نظرات
یـك عشـق سـالـم چگونه عشقی است:

۱- عشقی است كه رشد فردی را در پی دارد- در مقابل تفكر وسواس گونه در رابطه.

۲- عشقی است كه فرد در آن تمایل و فضای كافی برای رشـد و پـیشرفـت فـرد مـقـابـل خـــود قائل باشد. در مقابل امنیت و آسودگی بصورت یكنواخت و آنكه شـدت نـیـاز گـواه بـر عشق واقعی است.

۳- عشقی است كه منافع مجزا، معاشرت با دوستان دیـگر و بـرقـراری روابـط مـعنی دار دیگر در آن جایز باشد. در مقابل زندگی اجتماعی مـحـدود و بـی تـوجـهـی بـه دوسـتـان قدیمی.

۴- عشقی است كه دو فرد یكدیگر را به پیشرفت تشویق می كـنـند- در مقابل غرق در رفتار طرف مقابل و وحشت از تغییر و پیشرفت دیگری.

۵- عشقی است كه در آن اعتماد كافی موجود باشد- در برابر حسادت، تـملك جویی و ترس از رقابت.

۶-عشـقـی اســت كه فردیت هر دو فرد از سوی هر دو مورد پذیرش و احترام اسـت- در مقابل تلاش در تغییر دیگری مطابق تصورات خیالی خود.

۷- عشقی است كه رابطه با تمام جوانب واقعیت سرو كار دارد. در مــقابل رابطه ای كه بر پایه توهمات و اجنناب از موضوعات ناخوشایند است.

۸- عشـقـی اسـت كـه دو طــرف از خودشان مراقبت می كـنـند و حالت هیجانی دو فرد وابسته به خلق خوی طرف مقابل نمی باشد- در برابر انتظار از فرد مـــقابل برای برطرف كردن تمام مشكلات و نجات وی.

۹- عشقی است كه توجه و نگرانی سالم و به اندازه نسبت بـه شـریـك زنـدگـی توام با دادن آزادی در آن برقرار است- در برابر غرق در احساسات و مشكلات فرد مقابل.

          ۱۰- عشـقی است كه دو طرف توانایی لذت بردن از تنهایی را دارا می باشند -در بـرابـر عجز در تحمل تنهایی.http://www.yaranasmani1.blogfa.com


برچسب ها: عشق، عشق و عاشقی، عشق واقعی، لذت تنهایی، تنهایی، اعتماد، رقابت،  

تاریخ : جمعه 10 آبان 1392 | 01:39 ب.ظ | نویسنده : سما آبی | نظرات
هر وقت در فریب دادن کسی موفق شدی ،
به این فکر نکن که اون چه قدر احمق بوده !
به این فکر کن که چه قدر بهت اعتماد داشته و تو چه قدر پست و بی وجدان بودی،
که از این اعتماد سوء استفاده کردی !برچسب ها: اعتماد، سخن، نوشته، موفقیت،  

تاریخ : چهارشنبه 26 تیر 1392 | 11:07 ب.ظ | نویسنده : سما آبی | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic